Zeugnisse der Vergangenheit

Kolekcia obrazov, ktorá vznikla pod názvom Zeugnisse der Vergangenheit zachytáva nielen prostredie, ale aj atmosféru a spôsob života z oblasti Kremnice a Krahúl. Krahule (Blaufuß) sú obcou, v ktorej kedysi žilo najväčšie percentuálne zastúpenie nemeckej menšiny na Slovensku. Tento fakt chcem využiť v kontexte zachovania spomienky na nemeckú menšinu sídliacu na území Slovenska. Motívy obrazov opierajúce sa o minulosť (die Vergangenheit) a paralelne prenikajúc do súčasnosti prinášajú svedectvá (die Zeugnisse) o živote a prostredí tejto oblasti a navyše sú obohatené o autorkinu impresiu. A práve obrazy Blaufuß a Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese predstavujú akúsi paralelu medzi životom kedysi a tým dnešným. Tou paralelou je scenéria, ktorej spájajúcou črtou je čistota prírody. Ak naďalej zostaneme pri obraze Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese, môžeme si všimnúť ďalší z odkazov na vtedajšie obdobie. Zelená atmosféra a lúka majú odzrkadľovať pastiersky spôsob života. Hovoríme o období 15.stor., z obdobia, kedy pochádzajú prvé zmienky o obci. Obyvatelia sa venovali teda najmä pastierstvu alebo pracovali v baniach. Aj tie sa stali inšpiráciou pre vznik obrazu Die Bergleute, kde je použitý kontrast farieb, pričom v kontraste dominuje pohľad na baníkov (die Bergleute). Na pláňach nad Krahulami sa v obci Kremnické Bane týči Kostol svätého Jána, ktorý je zobrazený na obraze Mittelpunkt Europas. Na obraze dominujú hroby, ktoré sú súčasťou cintorína patriacemu kostolu. Aj tu sú pochovaní nemeckí obyvatelia, ktorí tu kedysi sídlili. 
Tvorbu uzatvárajú obrazy, zobrazujúce dominantu Kremnice – Kostol svätej Kataríny, ktorý je možné pozorovať z viacerých druhov perspektív. 

Autor projektu – Zeugnisse der Vergangenheit: Mgr. Natália Tóthová
*Ako médium pre tvorbu obrazov boli použité akrylové a olejové farby.

Blaufuß / olejomaľba
Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese / akryl
Die Bergleute / akryl
Der Blick auf Kremnica / akryl
Mittelpunkt Europas / akryl
Die Aussicht auf die Kirche in Kremnica / olejomaľba