ArtMusic: Eva Šušková

Eva Šušková (1979) ako operná speváčka účinkovala na Slovensku i v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko), predstavila sa v postavách ako napr. Tatiana (Eugen Onegin), Desdemona (Otello), Rusalka, Suzel (Priateľ Fritz), či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala Schönbergovu monodrámu Pierrot Lunaire i Benjaminovu komornú operu Into the Little Hill. Na scéne Opery SND účinkovala v postavách: Mercedes (Carmen), Kate Pinkerton (Madama Butterfly), Gertrúda (The Players) a tiež ako Claudine v koncertnom predvedení opery Johanna Nepomuka Hummela Mathilde de Guise (v spolupráci so súborom Solamente naturali s dir. Didier Talpainom, 2010).

V súčasnosti sa prezentuje ako popredná interpretka komorného a koncertného repertoáru, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel (o. i. účinkovala v premiérach šiestich pôvodných slovenských opier autorov Juraja Beneša, Víťazoslava Kubičku a Slava Solovica).

Spolupracovala s poprednými orchestrami a súbormi (Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími).

Nahrávala pre Real Music Hoouse, Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Katedre hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave a tiež viacerým organizačným aktivitám (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, oceňované autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón a tleSKOKrik).