Vzdelávací projekt, ktorý bol organizovaný občianskym združením Artfabrique a realizovaný v bratislavskej ZŠ Ostredková v prvej triede pani učiteľky Mgr. Renáty Kumor. Spolu s deťmi sme si vysvetlili a ukázali, ako vytvoriť kresbu v digitálnom priestore, a aké možnosti sa nám pri tomto procese odkrývajú. Deti mali za úlohu vytvoriť v skupinkách rôzne obrázky, a keďže sa blížili Vianoce, vymýšľali rôzne obrázky s motívom zimy a Vianoc. Deti boli skutočne veľmi kreatívne a svojim postavičkám a vianočným hrdinom vymysleli aj mená. Následne sme si spoločne vybrali jeden obrázok a ten sme ďalej digitalizovali. Žiaci potvrdili, že tento proces je náročný, a taktiež to, že pri manipulácii s grafickou ceruzkou či inými nástrojmi treba byť obozretný. Verím, že tento deň bol pre deti príjemný, zaujímavý a najmä prínosný.

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj

Kolekcia obrazov, ktorá vznikla pod názvom Zeugnisse der Vergangenheit zachytáva nielen prostredie, ale aj atmosféru a spôsob života z oblasti Kremnice a Krahúl. Krahule (Blaufuß) sú obcou, v ktorej kedysi žilo najväčšie percentuálne zastúpenie nemeckej menšiny na Slovensku. Tento fakt chcem využiť v kontexte zachovania spomienky na nemeckú menšinu sídliacu na území Slovenska. Motívy obrazov opierajúce sa o minulosť (die Vergangenheit) a paralelne prenikajúc do súčasnosti prinášajú svedectvá (die Zeugnisse) o živote a prostredí tejto oblasti a navyše sú obohatené o autorkinu impresiu. A práve obrazy Blaufuß a Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese predstavujú akúsi paralelu medzi životom kedysi a tým dnešným. Tou paralelou je scenéria, ktorej spájajúcou črtou je čistota prírody. Ak naďalej zostaneme pri obraze Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese, môžeme si všimnúť ďalší z odkazov na vtedajšie obdobie. Zelená atmosféra a lúka majú odzrkadľovať pastiersky spôsob života. Hovoríme o období 15.stor., z obdobia, kedy pochádzajú prvé zmienky o obci. Obyvatelia sa venovali teda najmä pastierstvu alebo pracovali v baniach. Aj tie sa stali inšpiráciou pre vznik obrazu Die Bergleute, kde je použitý kontrast farieb, pričom v kontraste dominuje pohľad na baníkov (die Bergleute). Na pláňach nad Krahulami sa v obci Kremnické Bane týči Kostol svätého Jána, ktorý je zobrazený na obraze Mittelpunkt Europas. Na obraze dominujú hroby, ktoré sú súčasťou cintorína patriacemu kostolu. Aj tu sú pochovaní nemeckí obyvatelia, ktorí tu kedysi sídlili. 
Tvorbu uzatvárajú obrazy, zobrazujúce dominantu Kremnice – Kostol svätej Kataríny, ktorý je možné pozorovať z viacerých druhov perspektív. 

Autor projektu – Zeugnisse der Vergangenheit: Mgr. Natália Tóthová
*Ako médium pre tvorbu obrazov boli použité akrylové a olejové farby.

Blaufuß / olejomaľba
Eine ländliche Szenerie mit einer Wiese / akryl
Die Bergleute / akryl
Der Blick auf Kremnica / akryl
Mittelpunkt Europas / akryl
Die Aussicht auf die Kirche in Kremnica / olejomaľba

Workshop Vdýchni život fantázii bol realizovaný na Základnej škole v Lozorne v triede plnej zvedavých a šikovných žiakov 3.A triedy pani učiteľky Gabiky Skočdopole.
S deťmi sme sa rozprávali o kreslení a priblížili sme si proces digitalizácie obrázka.
V prvej časti workshopu dostali deti za úlohu nakresliť na papier za pomoci farebných ceruziek a fixiek vlastné vymyslené postavičky. Avšak nemali to také jednoduché! Každý si vybral papierik s heslom, ktoré predstavovalo nejaký predmet, ktorý musel byť zakomponovaný do ich kresieb. Vznikli tak naozaj krásne, farebné a najmä kreatívne výtvory. V ďalšej časti workshopu sme si ukázali, ako premeníme kresbu do digitálnej podoby za pomoci grafického tabletu. Deti boli nadšené a mali obrovskú radosť už len pri pohľade naň a ja som vedela, že som si ich získala. Najskôr sme si vysvetlili základné ovládacie funkcie programu Procreate a následne sme sa pustili do samotnej digitalizácie. Všetky deti mali možnosť vyskúšať si prácu s grafickým tabletom a spolu dokázali digitalizovať jednu z kreslených postavičiek z prvej časti workshopu. A skutočne sa im to podarilo. Na záver sa presvedčili žiaci o tom, že  postavička nemusí zostať iba na papieri, ale dá sa preniesť do digitálnej podoby, ktorá otvára ďalšie možnosti, ako s ňou pracovať. Verím, že si deti z tohto workshopu odniesli pekné zážitky plné nových poznatkov a inšpirácie. 
Cieľom tohto workshopu bolo okrem prebudenia kreativity a predstavivosti oboznámiť deti s novými technológiami a médiami v digitálnom prostredí, a taktiež poskytnúť vedomie, kam môže táto umelecká zručnosť siahať. Špeciálne by som venovala poďakovanie Základnej škole v Lozorne a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.