ArtMusic: Ján Slávik

 Ján Slávik (1958) študoval hru na violončelo na bratislavskom Konzervatóriu u Gustáva Večerného a Karola Filipoviča a na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. V roku 1992 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU, kde od roku 1993 pôsobí ako pedagóg. V roku 2012 bol prezidentom republiky menovaný vysokoškolským profesorom v odbore hudobné umenie.

Zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov (Weimar, Kerkrade, Bayreuth, Piešťany) a je držiteľom mnohých ocenení. Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej hudby (Pražská jar 1983), Cena hudobnej kritiky (Mladé pódium Karlove Vary 1991). 

V roku 2001 dostal cenu kritiky Slovenskej muzikologickej asociácie a v roku 2009 získal Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975), ktoré bolo v rokoch 1986-2005 komorným súborom Slovenskej filharmónie. Od roku 2006 bolo Moyzesovo kvarteto komorným súborom mesta Modra. Od roku 2008 je komorným súborom mesta Skalica. V roku 2015 získalo Cenu Nadácie Tatra banky za umenie a zároveň aj Cenu Ministra kultúry za umenie. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Albrechtina (2010). S Moyzesovým kvartetom koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov. Sólisticky nahral 15 CD. Z posledných nahrávok to je Dvořákov violončelový koncert h mol op.104 s Bratislavskými symfonikmi a Zeljenkov violončelový koncert so Slovenskou filharmóniou. Premiéroval a dedikované mu boli violončelové koncerty Jozefa Kolkoviča, Ladislava Kupkoviča a Ilju Zeljenku. Účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami, s orchestrom Simfonietta – de Barcelona a Salzburgským komorným orchestrom. Vystupoval v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Dánsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku, Rusku, na Ukrajine a na Malte. V roku 2006 bol Ján Slávik sólo-violončelistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónií. V júli 2012 účinkoval ako sólista Dvořákovho violončelového koncertu h mol so Slovenskou filharmóniou v Tokiu.

Ako prvý slovenský interpret uviedol v spolupráci s Danielou Varínskou kompletné dielo Ludwiga van Beethovena pre klavír a violončelo (sonáty a variácie), ktoré vydalo na troch kompaktných diskoch hudobné vydavateľstvo Diskant. Rovnako 3 kompaktné disky nahral so sólovými suitami a sonátami J.S.Bacha. Ján Slávik sa venuje aj interpretácii súčasnej hudby a svoje diela mu venovali viacerí slovenskí skladatelia (R.Berger, J.Iršai, L.Kupkovič, A.Steinecker, I.Zeljenka …).Pre Diskant nahral i Cello Works Ilju Zeljenku,Ladislava Kupkoviča, ako aj diela iných slovenských autorov. Od roku 1997 do roku 2004 bol členom sláčikového tria Amadé. Od roku 2005 je členom Bergerovho tria. Jeho dirigentskými partnermi boli Adolf Vykydal, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Karol Kevický, Ondrej Lenárd, Leoš Svárovský, Bohdan Warchal, Jack van Steen, Hideaki Umeda, Harald Nerat, Joan Luis Moraleda, Stephen Somary, Harvey Bordowitz, Jerzy Swoboda, Juraj Valčuha. Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivalov, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (DE), Mladé pódium Karlove Vary (CZ), Festival Haute-Savoi (FR), Vendrell – Festival international de Musica Pau Casals (ES), Medzinárodný hudobný festival Ljubljana (SI), Sommerkonzerte Langenargen (DE), Festival Est-Ouest Die (FR), Neue Musik Hannover (DE) a i. Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (Dolný Kubín, Komárno, Žilina). Je zakladateľom Medzinárodného festivalu umenia Hudba Modre a Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave, ako aj Medzinárodného festivalu Divergencie v Skalici. Ján Slávik pravidelne spolupracuje s rozhlasom a televíziou a nahráva pre hudobné vydavateľstvá Diskant, Marco Polo, Naxos, TUTL a Classico.