Od nápadu k príbehu

Od nápadu k príbehu je projektom spisovateľky, spoluautorky učebníc SJ, publicistky a vzdelávacej pracovníčky, moderátorky relácie Ars litera zameranej na tvorbu pre deti a mládež v Rádiu Devín, Diany Mašlejovej. Ide o modifikáciu úspešného Od booku do booku, s ktorým navštívila už viac ako tisíc detí. S interaktívnym vzdelávacím projektom Od nápadu k príbehu navštívila od septembra 2023 do decembra 2023 osem tried prvého stupňa základných škôl. Jadrom bola tvorba príbehu s deťmi s využitím pomôcok, predmetov a osôb, s ktorými sa deti denne stretávajú a ktoré sa nachádzajú okolo nich. Od nápadu k príbehu je interaktívnejší a sústredili sme sa pri ňom na otvorenie kanálu fantáziu u detí prvého stupňa ZŠ. Deti vďaka nemu zisťujú, že fantáziu má každé z nich, len s ňou treba pracovať a nebáť sa ju otvoriť. Navštívili sme napríklad ZŠ pre intelektovo nadané deti v bratislavskej Petržalke, kde sme absolvovali dve podujatia a dve diskusie v rôznych ročníkoch. Pri týchto deťoch so špecifickými potrebami nebol problém s odvahou, voľným prúdom myšlienok, či s tvorením samotného konceptu. Správne formovať, alebo skôr vylaďovať bolo treba nekonzistentnosť a prebytok dejových línii. Spoločnými silami sa nám podarilo na reálnych príkladoch a najmä živej tvorbe poukázať na isté upokojenie sa, udržiavanie jednotnej dynamiky a tempa. Naopak, v trnavskej knižnici pri stretnutí so zmiešaným kolektívom detí prvého stupňa ZŠ, bolo nutné deti podporiť v otvorení fantázie, nebáť sa prehovoriť, odbúrať hanblivosť. Aj to je podľa recenzií pedagógov jeden z dôležitých významov projektu. Osvojenie si zručností verejnej prezentácie a pochopení, že umenie sa netýka len „vyvolených“, ale nás všetkých. Každý kolektív je iný – niekde sa hlavná účinkujúca projektu Diana Mašlejová musí zamerať na odbúranie napätia, inde na spoluprácu medzi deťmi, potlačenie hanblivosti, alebo naopak, upokojenie „výbuchu“ nápadov a ich vhodnej transformácie do nášho spoločného diela – do príbehu. Isteže, aj pri projekte Od nápadu k príbehu sme voľne prešli všetky stanoviská týkajúce sa vzniku knihy, Mašlejová Diana sa deťom prihovárala nielen ako vzdelávacia pracovníčka, ale aj ako spisovateľka. Inak to ani nie je možné, keďže v každej triede približne polovica detí jej knihy pozná a prinesie ich aj na podpis. Zostať v spisovateľskej anonymite (ako sme to zvažovali spočiatku) sa ukázalo ako nemožné a vlastne zavádzajúce. Naopak, pre deti bola možnosť tvoriť príbeh so skutočnou spisovateľkou veľmi obohacujúca. Cieľom projektu Od nápadu k príbehu je porozumieť hlbšie procesu tvorby, práci s fantáziou a štruktúrou príbehu, pochopiť, ako vzniká literárneho dielo – zvlášť jeho textová časť. Vidíme v ňom veľký zmysel nielen v rámci budovania čitateľskej gramotnosti a vzťahu k literatúre, ale aj čítania s porozumením. Autorka projektu Diana Mašlejová ďakuje triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / učinkujúci na workshopoch: Mgr. Diana Mašlejová
termín realizacie: marec-december 2023