ArtMusic: Alan Vizváry

Alan Vizváry (1969) – bratislavský rodák, ktorý pochádza z hudobníckej rodiny. Od roku 1975 sa naplno venoval husliam. Navštevoval Ľudovú školu umenia M. Ruppeldta v Bratislave pod vedením Adriany Mališkovej, neskôr na Konzervatóriu v Žiline v triede prof. Bohumila Urbana kde získal ocenenia na súťažiach slovenských konzervatórií: 1988- 1.miesto, 1990- 1.miesto. V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave u prof. Jána Skladaného, neskôr na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede 1.koncertného majstra Viedenských filharmonikov prof. Gerharta Hetzela, ktorý bol asistentom slávneho Wolfganga Schneiderhana a štúdium ukončil u prof. Franza Samohyla. Počas štúdií mu bol po víťaznom konkurze umožnený recitál v Konzerthause vo Viedni s vynikajúcim kanadským klaviristom Walterom Delahuntom. V súťaži Yamaha vo Viedni získal 3. miesto.V roku 1995 sa stal členom SKO Bohdana Warchala, kde pôsobil 2 roky. V rokoch 2014 – 2017 bol pedagógom na Cirkevnom konzervatóriu. V súčasnosti je členom orchestra Slovenskej filharmónie . 24.júna 2013 zaznela v Bratislave pod jeho vedením 4. Mahlerova symfónia v úprave E. Steina / A. Schönberga, ktorá bola slovenskou premiérou . Alan Vizváry má manželku Miriam a dcéry Sandru a Veroniku. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom  Hilaris Chamber Orchestra.  Alan Vizváry hrá na nástroji súčasnej talianskej husliarky Alessandry Pedota, vyrobenom v Cremone v roku 2012  podľa modelu Guarneri del Jesú.  Alan Vizváry  je  zakladateľom  a lídrom  Hilaris Chamber Orchestra . Súbor , ktorý vznikol v roku 2014, pravidelne hosťuje v sezóne Slovenskej filharmónie a jeho členovia sú hráči bratislavských symfonických orchestrov  a tiež popredný český violončelista  Lukáš Polák zo Škampa quartet. Na slovenskom festivale Viva musica sprevádzal HCO opernú divu Simonu Houda Šaturovú na projekte DECADE. Hilaris Chamber Orchestra účinkoval viackrát na festivaloch komornej hudby v Rakúsku a Nemecku. Členovia orchestra pravidelne organizujú v Moyzesovej sieni v  Bratislave svoj obľúbený cyklus „Serenády pre radosť“. Hilaris Chamber  Orchestra úspešne reprezentoval Slovensko na  festivale Murten Classics 2017 , 2018 a 2019 vo Švajčiarsku. V novembri  2017 sprevádzal  HCO  popredného českého basbarytonistu Adama Plachetku na koncerte Mozart Gala v rámci cyklu Svetové operné hviezdy .  Hilaris Chamber  Orchestra zorganizoval viackrát benefičné koncerty ( Koncert pre Ukrajinu, pre nadáciu  Ľudia ľuďom ( dirigent Rastislav Štúr) , nadáciu Memory pre ľudí trpiacich Alzheimerom a iné).  V apríli 2018 zorganizoval Hilaris Chamber Orchestra úspešný projekt –  koncert  POCTA VIVALDIMU  k  340.výročiu narodenia  A. Vivaldiho vo vypredanej Moyzesovej sieni. V decembri 2018 vypredal s úspechom dva vianočné koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a v januári 2019 dva Trojkráľové koncerty – Večer Straussových valčíkov. V tejto tradícii Adventných, Vianočných a Trojkráľových koncertov pokračoval s úspechom HCO aj v roku 2019. V apríli 2019 odohrali členovia  Hilaris Chamber Orchestra v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie  slovenskú premiéru Šostakovičovho 2. sláčikového kvarteta vo vlastnej orchestrálnej úprave. V rámci koncertu venovanému 5.výročiu založenia HCO  sa uskutočnil 26.mája 2019 v Moyzesovej sieni krst debutového CD Hilaris Chamber Orchestra, ktoré vydalo vydavateľstvo Real Music House s ruskou hudbou P. I. Čajkovského a D. D. Šostakoviča. HCO je druhý orchester na svete, ktorý nahral Šostakovičove 2. sláčikové kvarteto v orchestrálnej verzii.V lete 2020 vypredali členovia HCO letné open air koncerty VIVALDI – CORELLI – MOZART POD HOLÝM NEBOM na nádvorí Starej radnice v Bratislave napriek  pandémii covid 19.Vo februári 2020 získal Hilaris Chamber Orchestra pod vedením Alana Vizváryho zlatú medailu na medzinárodnej súťaži Vienna International Music Competition v konkurencii stoviek umelcov z celého sveta. Na medzinárodnej súťaži „Silk way“ v Moskve v januári 2021 dostali členovia HCO pod vedením A. Vizváryho  2. miesto v kategórii komorné ensemble pre krajiny z Európy, Ruska a Číny.