Digitalizácia detskej kresby

Jedným z ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež základných škôl bol workshop Digitalizácia detskej kresby realizovaný v dvoch triedach ZŠ L.Novomeského v Trenčíne v 4.A triede – pani učiteľky Zuzany Mildeovej a 4.B triede – pani učiteľky Eriky Bobotovej. Už pri pohľade detí na grafický tablet som vedela, že to bude veľmi príjemný čas strávený s kopou zvedavých a šikovných detí, no taktiež plný prínosných informácii a najmä praktických skúseností z oblasti vzniku detskej ilustrácie.  Na úvode stretnutia sme sa s deťmi rozprávali o tom, čo to vlastne ilustrácia je, ako vzniká a kde všade sa s ňou môžeme stretnúť. Pri otázke, či už majú deti skúsenosť s kreslením v digitálnej podobe už toľko rúk hore nebolo. A práve preto som veľmi rada, že som mala možnosť deťom priniesť niečo nové, obohatiť ich o nové skúsenosti a ukázať im proces digitalizácie a vzniku detskej ilustrácie. Ten si skúsili na jednom z vlastných kresieb, ktoré vytvorili v úvodnej časti workshopu. Keďže sme sa stretli v jesennom období, zakomponovali do svojich kresieb predmety spojené s jeseňou a vznikli nám tak naozaj krásne rôznorodé a najmä kreatívne obrázky. Jeden z nich sme si spoločne preniesli do digitálnej podoby. Deti nielenže videli proces vzniku ilustrácie, ale boli aj jeho súčasťou. Každý mal možnosť zapojiť sa do tohto procesu, vyskúšať si prácu s grafickou ceruzkou a tabletom, rôznymi štetcami a paletou farieb. Ukázali sme si tiež niekoľko funkcií a efektov, ktoré sa deti nebáli hneď vyskúšať a v zápätí aj používať. Deti na záver potvrdili, že ani samotná manipulácia s grafickou ceruzkou nie je vôbec jednoduchá. Za tento príjemný čas strávený v oboch triedach by som sa chcela poďakovať triednym pani učiteľkám, a taktiež Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil. 

autor projektu / školiteľ na workshopoch: Mgr. Natalia Sillay
termín realizacie: 24.10.2023