O nás

ArtFabrique je združením odborníkov a rešpektovaných osobností slovenskej kultúry. ArtFabrique sa zameriava na vznik a podporu umeleckých diel a vydavateľskú činnosť. Podieľa sa na produkcií audio-vizuálnych nosičov, kníh, medziodborových projektov, propagácií diel, organizáciou koncertných turné, kultúrnych podujatí komunikácií s médiami a príprave tlačových správ. V rámci spolupráce s vydavateľstvom Real Music House chce OZ ArtFabrique komplexne podporovať kvalitnú slovenskú hudbu, ktorá v našom mediálnom priestore nedostáva adekvátny priestor. Členovia OZ ArtFabrique dlhodobo spolupracujú s rešpektovanými kultúrnymi inštitúciami. Služby spoločnosti dlhodobo využívajú́ Hudobný fond, Bratislavské bábkové Divadlo, Divadlo Debris, Spoločnosť Mariana Vargu, Divadlo Pôtoň, Konvergencie, Slovenský rozhlas, Hlavne mesto Bratislava atď. Cieľom OZ je aktívna podpora rozvoju slovenskej umeleckej scény ako takej. Do súboru aktivít občianskeho združenia spadá vydávanie hudobných nahrávok, kníh, audio kníh a ďalších výstupov v rámci kultúrnej scény. OZ sa taktiež venuje organizácii kultúrnych podujatí. To znamená koncertov, knižných prezentácií, odborných diskusii, worskhopov, prednášok a iných foriem kultúrneho a umeleckého dialógu. OZ je neziskovou organizáciou. Členovia OZ sú rešpektovanými osobnosťami domácej kultúrnej scény. Svoje skúsenosti chceli pretaviť do profesionálnych aktivít, ktorých prioritou je podpora domácej kultúry.Dôležitým poslaním OZ je vzdelávanie nového publika. To znamená profesionalizácia vzdelávanie detských prijímateľov pomocou aktívnych vzdelávacích metód.

Jedným zo základných poslaní OZ je podpora talentovaných slovenských umelcov naprieč vekovými kategóriami.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia