Spev Tebe

The Notorius B.I.G. – Things Done Changed. Skladba z kultového albumu Ready To Die z roku 1994. Sedím v obývačke hotela na 81vej ulici a táto neuveriteľná dobová výpoveď ma má priviesť na cestu opisovania našej americkej skúsenosti. „Čo máme s hip hopom?,“ opýtal sa ma koncom minulého roka Nikolaj Nikitin. „Vôbec nič, ale je […]

Marián Lejava

Tento krátky text je malou osobnou správou o tzv. slovenskej súčasnej vážnej artificiálnej nekomerčnej hudbe a jej tvorcoch. Trošku komplikovaný terminus technicus, v zásade ide o oblasť hudby, ktorá je dlhodobo z hľadiska všeobecného povedomia verejnosti na chvoste tzv. klasickej vážnej hudby – taktiež menšinovým žánrom v kontextoch dnešnej (zámerne nepíšem súčasnej) komerčnej hudobnej produkcie a konzumácie. Predpokladám, že ctený […]

Soňa Horňáková

Neprestáva ma fascinovať skutočnosť, že som Tu. Z miliardy možností prevážila tá najmenej pravdepodobná. Hoci iba na okamih, no predsa som dostala tú možnosť byť  viditeľná a hmatateľná, s konkrétnymi kontúrami ľudského tela. Možnosť zjaviť sa v tomto priestore a čase, na tejto konkrétnej planéte, ktorá je vybavená všetkým, čo by mi pomohlo zachytiť neuchopiteľné. Ponorená v oceáne hudby vnímam popri […]

My si zrejme myslíme, že to tak nie, že sa niečo v spoločnosti zmenilo a že umenie a umelecká tvorba má celkom mimoriadne postavenie, pretože, vravíme si, sme kultúrny, európsky národ, a kultúrne, európske národy si od konca druhej svetovej vojny radi hovoria, že umenia má u nás mimoriadne, celkom mimoriadne postavenie, napríklad aj preto, aby sme nemuseli príliš myslieť na to, čo […]

Hneď na začiatku si dovolím varovať čitateľov, že tento text bude pomerne subjektívny, dlhý a miestami nudný. Nepôjde do hĺbky, nechce vyvolať polemiky, či názorové rozbroje. Chcem napísať niekoľko myšlienok, ku ktorým sa budem snažiť uviesť zdroje, aby ste si vedeli jednotlivé problematiky, o ktoré zakopnem, naštudovať aj do väčšej hĺbky pomocou linkov, ktoré sú […]

Gilav

Album Giľav 2 je pokračovaním Giľav 1. Prečo a ako vznikli tieto albumy? Okolo rómskej hudby traduje veľa mýtov. Jedni si predstavia starého smutného huslistu z minulého storočia, ktorý vám v kaviarni zahrá do uška „tú vašu“, iným sa vybaví virtuozita a temperament cimbalového orchestra. Alebo si spomenieme na balkánske dychovky ako z Kusturicových filmov, na vášnivé flamenco, či na […]